Inschrijven

Om u in te schrijven als kandidaat, moet u de volgende gegevens invullen in uw profiel. Vul alstublieft zoveel mogelijk gegevens in. Dit stelt ons in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Persoonlijke gegevens

Laat hier uw gegevens achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen.
Avouch Recruitment & Management Search neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van Avouch Recruitment & Management Search (“Privacy Reglement”). We raden u aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.
Avouch Recruitment & Management Search verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om u te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat u gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). Avouch Recruitment & Management Search is gevestigd te 3861 MC Nijkerk, aan de Berencamperweg 6b en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32081392. De wijze van opslaan en het gebruik van uw Persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer [meldingsnummer].
1. Wie is Avouch Recruitment & Management Search?
Avouch Recruitment & Management Search is een personeelsbemiddelingsbureau voor vaste en interim functies bij haar klanten. Voor communicatiedoeleinden met klanten en potentiële kandidaten gebruikt Avouch Recruitment & Management Search de website www.avouch.nl . Via deze website kunnen bezoekers zich aanmelden door zich in te schrijven, een inlogcode en wachtwoord te ontvangen en hun gegevens in de daarvoor bestemde invulvakken achter te laten. Het is tevens mogelijk om uw CV te uploaden via de site, waarmee deze dan direct wordt verwerkt in onze database. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die Avouch Recruitment & Management Search aanbiedt, dient u een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel dient u een aantal Persoonsgegevens invullen.
2. Welke informatie wordt door Avouch Recruitment & Management Search verzameld en verwerkt?
Nadat u deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die u hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.
Automatisch gegenereerde informatie
Avouch Recruitment & Management Search verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies". Voor zover Avouch Recruitment & Management Search deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.
Ter uitvoering van de Dienst maakt Avouch Recruitment & Management Search gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Avouch Recruitment & Management Search deze?
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop u bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de help functie van uw browser raadplegen.
Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Doeleinden
4. Voor welke doeleinden zal Avouch Recruitment & Management Search gegevens over u gebruiken?
Avouch Recruitment & Management Search zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:
Om de Dienst aan u te verlenen;
Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Avouch Recruitment & Management Search;
Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
Om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.
Avouch Recruitment & Management Search gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).
Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal Avouch Recruitment & Management Search uw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Avouch Recruitment & Management Search kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan Avouch Recruitment & Management Search uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
Avouch Recruitment & Management Search zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
5. Op welke wijze beschermt Avouch Recruitment & Management Search uw Persoonsgegevens?
Avouch Recruitment & Management Search vereist dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
Avouch Recruitment & Management Search zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Avouch Recruitment & Management Search zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurd een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen uw en Avouch Recruitment & Management Search, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van uw en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geeft u actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.
6. Doorgifte buiten de EU
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Avouch Recruitment & Management Search worden overgedragen aan een derde partij of dat Avouch Recruitment & Management Search fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw Persoonsgegevens worden overgedragen.
7. Overdracht onderneming
U kunt te allen tijde (de verwerking van) uw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. U zult daarvoor in moeten loggen op uw eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.
8. Inzage in en corrigeren van uw Gegevens
Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in uw profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kunt u zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Avouch Recruitment & Management Search wenden met het verzoek u mede te delen of uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Avouch Recruitment & Management Search deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan u Avouch Recruitment & Management Search verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Avouch Recruitment & Management Search deelt u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als uw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om uw gegevens uit hun systemen te verwijderen. U zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.
Wanneer u niet langer of juist wel informatie van Avouch Recruitment & Management Search of van derden wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeuren wijzigen door in te loggen op uw profiel en uw instellingen wijzigen.
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.avouch.nl zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Avouch Recruitment & Management Search accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Avouch Recruitment & Management Search?
Avouch Recruitment & Management Search is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien u jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag u geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Avouch Recruitment & Management Search er van uit dat u inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.
10. Mogen minderjarigen gebruik maken van Avouch Recruitment & Management Search ?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.
11. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u een e-mail sturen aan info@avouch.nl.
Ja
klik hier ter bevestiging van het kennis nemen van voorwaarden ten aanzien van het beheer van uw gegevens bij Avouch en uw akkoord daarvoor.
CAPTCHA Image Herlaad captcha Speel captcha
Voer alstublieft de juiste beveiligingscode in.