Werkwijze

Al het werk begint met een oriëntatie en een (hernieuwde) kennismaking met u en uw organisatie door een van onze consultants. In deze sessie krijgt u volop de gelegenheid om uw gedachten over het profiel, uw organisatie, uw wensen ten aanzien van de uitvoering van de functie en resultaatstelling te bespreken. Tevens kunt u uw wensen met de consultant bespreken ten aanzien van de werving en selectie.

Als u mondeling akkoord hebt gegeven, bevestigt Avouch IT Recruitment de overeenkomst.

1. Bij een exclusieve - of gedeeltelijk exclusieve opdracht, brengt Avouch IT Recruitment een opdrachtbevestiging uit op basis van een getekende offerte. In deze bevestiging worden minimaal de volgende aspecten benoemd:

 • Omschrijving van de opdracht
 • Orientatie op de functie, werkplek, het team, de locatie en doorgroei mogelijkheden
 • Datum ingang opdracht
 • Eventuele detailafspraken op gebied van keuze van doelgroepmedia, inbreng andere personen in de organisatie etc
 • Doorlooptijd en proces van de procedure
 • Vermelding van consultant als contactpersoon
 • Afgesproken honorarium en termijnen
 • Overzicht van additioneel in rekening te brengen kosten
 • Coördinerende bepalingen

De opdracht wordt in beperkte of volledige exclusiviteit uitgevoerd en vangt feitelijk aan op het moment dat Avouch van u een schriftelijk akkoord heeft ontvangen van de offerte die is uitgebracht en bovendien het vaste aanbestedingsbedrag ontvangen door bijschrijving op ons rekeningnummer.


2. Indien een bemiddeling wordt uitgevoerd op basis van een (gedeeltelijke) successfee, zal Avouch IT Recruitment u ter ondertekening een bemiddelingsovereenkomst toesturen waarin minimaal de volgende aspecten aan de orde komen:

 • Omschrijving van de opdracht
 • Datum ingang opdracht
 • Eventuele detailafspraken
 • Vermelding van consultant als contactpersoon
 • Afgesproken honorarium en termijnen
 • Overzicht van additioneel in rekening te brengen kosten
 • Coördinerende bepalingen
Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en diensten die we u kunnen bieden op het gebied van IT Recruitment?

We gaan graag een gesprek met u aan. U kunt ons bereiken op: +31 33 4 690 117