Kandidaat

Wat mag je als kandidaat van Avouch IT Recruitment verwachten?

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact met onze consultants. Op basis van hun jarenlange ervaring zijn zij in staat om samen met jou te beoordelen of de vacante positie een logische stap betekend in jouw carrière.

Jouw gegevens in vertrouwde handen

Discretie. Vanaf ons eerste contactmoment. Er wordt geen enkele informatie doorgegeven aan derden zonder dat jij daarover wordt geïnformeerd en toestemming geeft. Je krijgt altijd inzage in de presentatie van jouw curriculum en onze rapportage aan de opdrachtgever, zodat je weet wat er over je wordt gecommuniceerd.

Eerlijkheid

Een goede match wordt gedragen door openheid en eerlijkheid. Over jezelf, jouw gegevens, maar ook door ons als organisatie naar jou en onze opdrachtgever. Immers….eerlijkheid duurt het langst!

Feedback

Gedurende het bemiddelingsproces zullen er meerdere terugkoppelmomenten zijn. Dit zal vooraf met je worden besproken.

Professionele afronding en begeleiding

Aan het einde van het bemiddelingsproces wordt duidelijk of jij de gedoodverfde kandidaat bent voor de positie. Los van het feit of je dat bent of niet, je zult te allen tijde in dit stadium begeleid worden totdat duidelijk is dat onze bemiddelingsactiviteiten tot een einde zijn gekomen. Dat kan zijn omdat overeenstemming is bereikt over de inhoud van een aanstellingsovereenkomst/arbeidsovereenkomst en deze met een handtekening door jou en onze opdrachtgever is bezegeld. Het kan ook zijn dat je bij nader inzien het hebt moeten afleggen tegen een andere kandidaat. Ook in dat geval ronden we het geheel op persoonlijke wijze af door middel van een evaluatie. We gaan er van uit dat je geschikt bent bevonden om via Avouch IT Recruitment bemiddelt te worden en dat er wellicht op termijn beter passende posities bij Avouch in bemiddeling komen.